1º ASIR. Visita al CPD de la Universitat de València